Move up a folderScroll to BottomLog in
File NameSizeCreatedModifiedAttr
01. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 3. СЕДНИЦE СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША25.09.2020. 08:14:4925.09.2020. 20:30:23d
02. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА НИША24.09.2020. 10:00:3825.09.2020. 20:30:24d
03. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ НИШ24.09.2020. 10:00:4225.09.2020. 20:30:24d
04. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ТОН24.09.2020. 10:01:0325.09.2020. 20:30:24d
05. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ25.09.2020. 18:22:1525.09.2020. 20:30:25d
06. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“25.09.2020. 18:22:0625.09.2020. 20:30:25d
07. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ПЧЕЛИЦА25.09.2020. 18:22:0325.09.2020. 20:30:25d
08. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ25.09.2020. 18:22:0925.09.2020. 20:30:26d
09. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР25.09.2020. 18:22:2025.09.2020. 20:30:26d
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА25.09.2020. 18:22:2425.09.2020. 20:30:26d
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ25.09.2020. 18:22:2725.09.2020. 20:30:26d
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ25.09.2020. 18:22:3225.09.2020. 20:30:26d
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА25.09.2020. 18:22:3625.09.2020. 20:30:27d
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ25.09.2020. 18:22:4225.09.2020. 20:30:27d
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НИШ25.09.2020. 18:26:1525.09.2020. 20:30:28d
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ24.09.2020. 10:00:4525.09.2020. 20:30:28d
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЗУ АПОТЕКЕ НИШ24.09.2020. 10:01:0925.09.2020. 20:30:28d
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ24.09.2020. 10:01:0725.09.2020. 20:30:29d
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА ДОМА ЗДРАВЉА НИШ24.09.2020. 10:01:3025.09.2020. 20:30:29d
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA О ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ24.09.2020. 10:02:4925.09.2020. 20:30:30d
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА24.09.2020. 10:02:5525.09.2020. 20:30:30d
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА24.09.2020. 10:02:5925.09.2020. 20:30:30d
23. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ТРЖНИЦА“24.09.2020. 10:00:5925.09.2020. 20:30:30d
24. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА „ГРАДСКА ТОПЛАНА“25.09.2020. 18:21:5825.09.2020. 20:30:30d
25. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ25.09.2020. 08:21:5225.09.2020. 20:30:31d
26. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ25.09.2020. 18:45:3628.09.2020. 08:04:56d
27. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ25.09.2020. 08:21:5525.09.2020. 08:21:55d
ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛИ25.09.2020. 08:22:3101.10.2020. 11:04:55d
ПРЕДЛОЗИ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА01.10.2020. 11:05:1301.10.2020. 19:51:56d
 
 
 Zip