Управа за планирање и изградњу

Начин приказа по:

Преглед изграђених, планираних
и објеката у изградњи

(објекти за вишепородично становање,
стамбеног и/или пословног типа)

НАПОМЕНА:

Нови Закон о планирању и изградњи објављен је у Службеном гласнику Републике Србије број 72/2009 од 11.09.2009. године.

За детаљније информације можете се обратити Управи за планирање и изградњу, ул Генерала Транијеа бр. 10.
Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07