Grad Niš
Virtuelni matičar

Naručite dokumenta
iz inostranstva

ћир | lat | eng
IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
INTERNACIONALNI IZVOD
IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE VENČANIH
INTERNACIONALNI IZVOD
IZ MATIČNE KNJIGE VENČANIH
IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH
INTERNACIONALNI IZVOD
IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH
UVERENJE O DRŽAVLJANSTVU NAJČEŠĆA PITANJA
Za koje opštine ovo važi?
Za koje eparhije ovo važi?
Uverenje o državljanstvu
samo za matično područje Niš.

Izvodi iz matičnih knjiga
za matično područje Niš i
opštine koje se nalaze u
centralnom registru.
Kolike su takse?
Ko je oslobođen plaćanja takse?
Koliki su troškovi dostave dokumenata?
Izjava o zaštiti privatnosti korisnika

NAPOMENA:
Dodajte skeniranu verziju ili sliku vašeg pasoša, strane sa ličnim podacima i fotografijom, ukoliko nemate srpski pasoš, onda upotrebite inostranu ispravu.
*Zahtev može podneti samo lice lično za sebe ili za svoju maloletnu decu.

NAPOMENA

Za svaki zahtev, iznosu same takse dodaju se poštanski troškovi + troškovi obrade u iznosu od 100,00 RSD i 300,00 RSD za lokalnu administrativnu taksu. Jedan zahtev = jedan dokument.

NAPOMENA

Jedan zahtev = jedan dokument.Ako imate problem sa slanjem zahteva, ili niste sigurni u prethodno postojanje dokumenta koji vam je potreban, pišite nam ili nas pozovite. Opširnije informacije možete pronaći na: dijasporanis.com/virtuelnimaticar.Molimo da, bez obzira na izabrano pismo, sve podatke unesete latinicom (bez č, ć, dž, đ, š, ž).
Prezime i ime:*
Dan, mesec i godina rođenja (u formatu DD.MM.GGGG):*
Mesto rođenja:* 
Prezime i ime oca:*
Prezime i ime majke:*
Izvod mi je potreban radi:
Molimo da, bez obzira na izabrano pismo, sve podatke unesete latinicom (bez č, ć, dž, đ, š, ž).
Prezime i ime umrlog lica:* 
Dan, mesec i godina smrti (u formatu DD.MM.GGGG):*
Mesto smrti:* 
Bračno stanje:*
Prezime i ime oca:*
Prezime i ime majke:*
Izvod mi je potreban radi:
Molimo da, bez obzira na izabrano pismo, sve podatke unesete latinicom (bez č, ć, dž, đ, š, ž).
 
Prezime i ime:* 
Dan, mesec i godina rođenja (u formatu DD.MM.GGGG):* 
Mesto rođenja:* (važi samo za matično područje Niš)
Prezime i ime oca:* 
Prezime i ime majke:*
Izvod mi je potreban radi:
Molimo da, bez obzira na izabrano pismo, sve podatke unesete latinicom (bez č, ć, dž, đ, š, ž).
Prezime ime i pol:*
Dan, mesec, godina i vreme rođenja (u formatu DD.MM.GGGG SS:mm):*
Mesto i opština rođenja:*
Dan, mesec, godina i vreme krštenja i miropomazanja (u formatu DD.MM.GGGG SS:mm):*
Mesto i hram krštenja i miropomazanja:*
Prezime, ime, zanimanje, mesto stanovanja i veroispovest roditelja:*
Izvod mi je potreban radi:
Prezime i ime podnosioca zahteva:* 
Zemlja porekla podnosioca zahteva:*
  
Adresa podnosioca zahteva:* 
E-mail podnosioca zaheva:*
Dodajte skeniranu verziju ili sliku vašeg srpskog pasoša:*
Želite li da ostanete u kontaktu sa Kancelarijom za saradnju sa dijasporom Grada Niša?
Na koji način ste saznali za servis Virtuelni matičar?
Upišite način (ako je selektovana opcija "na neki drugi način"):


*obavezno polje (ukoliko nisu sva popunjena, dugme Pošalji neće raditi)

Kancelarija za saradnju sa dijasporom Grada Niša, u saradnji sa Pravoslavnom eparhijom niškom
i uz Blagoslov presveštenstva episkopa niškog gospodina Jovana.

Kontakt osoba: protojerej-stavrofor Branko Cincarević

Tel: +381 63 808 75 39; Email: cincarevicbranko@yahoo.com

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte Kancelariju za saradnju sa dijasporom na
+381 18 504 659 (od 7:30 do 15:30 sati, od ponedeljka do petka, UTC+01:00).

Kancelarija za saradnju sa dijasporom Grada Niša
Posredstvom Regionalne razvojne agencije "JUG" d.o.o.
Adresa: Obrenovićeva 38, I sprat, Niš, Srbija
Matični broj: 20565985, PIB: 106262882
Šifra delatnosti: 7022
Naziv delatnosti: Konstalting
i menadžment poslovi
E-adresa: maticar@rra-jug.rs
Banca Intesa a.d. Beograd
Pošalji