Регистар обједињених процедура од 01.03.2015. године

Број предметаИнвеститорНазив документаДокументДатум објављивања
ROP-NISP-45151-LOCH-2/2021 (353-2/2022-06)Привредно друштво "TOP-BAU" д.о.о. Ниш, ул. Мије Петровића бр.10 г 1353-2-2022-06.pdf Преузми 25.01.2022
ROP-NISP-49-LOC-1/2022(353-5/2022-06)Град Ниш, ул. Николе Пашића бр.24353-5-2022-06.pdf Преузми 24.01.2022
ROP-NISP-46-LOC-1/2022(353-4/2022-06)Град Ниш, ул. Николе Пашића бр.24353-4-2022-06.pdf Преузми 24.01.2022
ROP-NISP-6079-LOCА-9/2021(353-287/2020-06)Бојан Марковић, Преконога, општина Сврљиг353-287-2020-06.pdf Преузми 21.01.2022
ROP-NISP-27406-LOCH-5/2021(353-1881/2021-06)Добривоје Живковић, Ниш, ул. Орловића Павла бр.1а/2/15353-1881-2021-06.pdf Преузми 18.01.2022
ROP-NISP-31883-LOC-3/2021(353-1875/2021-06)Светлана Мирић, Ниш, ул. Мајаковског бр.75353-1875-2021-06.pdf Преузми 18.01.2022
ROP-NISP-16496-LOCА-3/2021(353-810/2021-06)Слађана Стевановић, Ниш, Византијски Булевар бр.100/21353-810-2021-06.pdf Преузми 18.01.2022
ROP-NISP-44371-LOC-1/2021(353-1851/2021-06)Данијела Бојић, Ниш, Бул. Николе Тесле бр.19/6353-1851-2021-06.pdf Преузми 18.01.2022
ROP-NISP-46021-LOC-1/2021(353-1964/2021-06)"POSPROM EХPORT-IMPORT" д.о.о. Ниш, Бул.св.Цара Константина бр.2353-1964-2021-06.pdf Преузми 17.01.2022
ROP-NISP-3276-LOCAH-8/2021(353-1949/2021-06)Александар Тодоровић, Ниш, ул. Јелене Ћетковић бр.2353-1949-2021-06.pdf Преузми 17.01.2022
ROP-NISP-45156-LOC-1/2021(353-1890/2021-06)Велимир Миљковић, Ниш, ул. Нишавска бр.31а353-1890-2021-06.pdf Преузми 17.01.2022
ROP-NISP-44735-LOCH-2/2021(353-1963/2021-06)"VISAK GROUP"д.о.о. Ниш, Бул.др. Зорана Ђинђића бр.77/36353-1963-2021-06.pdf Преузми 14.01.2022
ROP-NISP-35822-LOCH-4/2021(353-2004/2021-06)Предузеће за трговину и извођење радова у грађевинарству "WINNERS" д.о.о. Ниш, ул. Цара Душана бр.67353-2004-2021-06.pdf Преузми 13.01.2022
ROP-NISP-40135-LOCH-3/2021(353-1951/2021-06)Михаило Милић, Ниш, проф.др. Бранимира Јанковића бр.20353-1951-2021-06.pdf Преузми 13.01.2022
ROP-NISP-43509-LOCH-3/2021(353-1935/2021-06)"CENTRAL BMD GRADNJA" д.о.о. Ниш, Бул.др.Зорана Ђинђића бр.109/11353-1935-2021-06.pdf Преузми 12.01.2022
ROP-NISP-44319-LOC-1/2021(353-1848/2021-06)Александар Крстић, Ниш, ул. Чаирска бр.10353-1848-2021-06.pdf Преузми 12.01.2022
ROP-NISP-43917-LOCH-2/2021(353-1903/2021-06)Град Ниш, ул. Николе Пашића бр.24353-1903-2021-06.pdf Преузми 05.01.2022
ROP-NISP-26129-LOC-3/2021(353-1811/2021-06)"MILK HOUSE" д.о.о. Ниш, ул. Београд-Државни пут-Ниш бр.160-168353-1811-2021-06.pdf Преузми 05.01.2022
ROP-NISP-43170-LOCH-2/2021(353-1855/2021-06)Привредно друштво "VIN INVEST GRADNJA" д.о.о. Ниш, ул. Нишавска бр.31А353-1855-2021-06.pdf Преузми 04.01.2022
ROP-NISP-46052-LOC-1/2021(353-1965/2021-06)Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12353-1965-2021-06.pdf Преузми 04.01.2022
12345678910...
Број предметаИнвеститорНазив документаДокументДатум објављивања
ROP-NISP-29995-CPIH-3/2021 (351-1370/2021-06)Јован Стојковић, Лесковац, Бул.Николе Пашића бр.63351-1370-2021-06.pdf Преузми 25.01.2022
ROP-NISP-8374-CPА-4/2022(351-998/2021-06)Град Ниш, ул. Николе Пашића бр.24351-998-2021-06.pdf Преузми 21.01.2022
ROP-NISP-41890-CPI-2/2022(351-12/2022-06)Град Ниш, ул. Николе Пашића бр.24351-12-2022-06.pdf Преузми 21.01.2022
ROP-NISP-37497-CPI-2/2022(351-7/2022-06)Град Ниш, ул. Николе Пашића бр.24351-7-2022-06.pdf Преузми 19.01.2022
ROP-NISP-15679-CPА-17/2021(351-1668/2020-06)Срђан Миленковић, Ниш, ул. Ружа бр.1351-668-2020-06.pdf Преузми 18.01.2022
ROP-NISP-8104-CPI-3/2021(351-1302/2021-06)Град Ниш, ул.Николе Пашића бр.24351-1302-2021-06.pdf Преузми 11.01.2022
ROP-NISP-30854-CPIА-6/2021(351-196/2021-06)Небојша Ковачевић, Ниш, ул. Корнелија Станковића бр.17а351-196-2021-06.pdf Преузми 05.01.2022
ROP-NISP-41022-CPI-2/2022(351-8/2022-06)Град Ниш, ул. Николе Пашића бр.24351-8-2022-06.pdf Преузми 05.01.2022
ROP-NISP-10607-CPIH-5/2021(351-1227/2021-06)Мијомир Станојевић, Нишка Бања, ул, Теслина бр.2351-1227-2021-06.pdf Преузми 04.01.2022
ROP-NISP-37932-CPA-15/2021(351-147/2019-06)Привредно друштво"Стабилпројект" д.о.о. Ниш, ул. Синђелићев Трг бр.18, улаз В351-147-2019-06.pdf Преузми 31.12.2021
ROP-NISP-4898-CPI-2/2021(351-1198/2021-06)Привредно друштво"Марио градња" д.о.о. Ниш, ул. Николе Коперника бр. 39/71351-1198-2021-06.pdf Преузми 30.12.2021
ROP-NISP-35436-CPI-4/2021(351-1337/2021-06)"Ђокић градња" д.о.о. Ниш, ул. Илије Бирчанина бр.31351-1337-2021-06.pdf Преузми 30.12.2021
ROP-NISP-18837-CPI-4/2021(351-1314/2021-06)"NIL NEKRETNINE" д.о.о. Ниш-Паси Пољана, ул. Јурија Гаргарина бр.26351-1314-2021-06.pdf Преузми 30.12.2021
ROP-NISP-25529-CPI-3/2021(351-1237/2021-06)"Mega šop alati" д.о.о. Ниш, ул Гостиварска бб.351-1237-2021-06.pdf Преузми 30.12.2021
ROP-NISP-1580-CPIH-4/2021(351-1190/2021-06)Винка Узелац, Ниш, ул. Гаврила Принципа бр.18/27 и "VSB BUILDING" д.о.о. Ниш, ул. Нова железничка колонија бр.10/11351-1190-2021-06.pdf Преузми 28.12.2021
ROP-NISP-4307-CPI-6/2021(351-1175/2021-06)Стефан Ђорђевић, Ниш, ул. Златиборска бр.50ц351-1175-2021-06.pdf Преузми 28.12.2021
ROP-NISP-10673-CPА-15/2021(351-1369/2016-06)Живко Иванковић, Врање, ул. Жикице Јовановића Шпанца бр. 4/14351-369-2016-06.pdf Преузми 22.12.2021
ROP-NISP-17189-CPI-2/2021(351-1203/2021-06)Оливер Николић, Ниш, Византијски Булевар бр. 42/30351-1203-2021-06.pdf Преузми 22.12.2021
ROP-NISP-32651-CPA-14/2021 (351-87/2020-06)Миодраг Стојановић, Ниш, ул. Расинска бр. 6351-87-2020-06.pdf Преузми 22.12.2021
ROP-NISP-26856-CPIH-11/2021(351-1243/2021-06)Предраг Здравковић, Ниш, ул. Матије Бана бр.24351-1243-2021-06.pdf Преузми 22.12.2021
12345678910...
Број предметаИнвеститорНазив документаДокументДатум објављивања
ROP-NISP-2266-IUPА-25/2022 (351-739/2018-06)Љубиша Дичић, Доњи Матејевац351-739-2018-06.pdf Преузми 25.01.2022
ROP-NISP-181-IUP-1/2022 (351-610/2014-06)Град Ниш, ул. Николе Пашића бр.24351-610-2014-06.pdf Преузми 25.01.2022
ROP-NISP-29838-IUP-6/2021 (351-915/2021-06)"YUGOROSGAZ" а.д. Београд, ул. Змај Јовина бр. 8-10351-915-2021-06.pdf Преузми 24.01.2022
ROP-NISP-5463-IUPH-13/2021 (351-418/2019-06)"Робне куће" д.о.о. Београд, ул. Мекензијева бр.57351-418-2019-06.pdf Преузми 24.01.2022
ROP-NISP-37289-IUP-16/2021 (351-276/2020-06)Иван Живковић, Ниш, ул. Мајакоовског бр.87/13351-276-2020-06.pdf Преузми 20.01.2022
ROP-NISP-16053-IUPH-19/2022 (351-747/2018-06)ЈП Градска стамбена агенција, Ниш, ул. Генерала Милојка Лешјанина бр.8351-747-2018-06.pdf Преузми 14.01.2022
ROP-NISP-34137-IUP-9/2021 (351-787/2017-06)"VAGRES" д.о.о. Ниш, ул. Ивана Милутиновића бр.24351-787-2017-06.pdf Преузми 28.12.2021
ROP-NISP-39427-IUPH-18/2021 (351-792/2018-06)"Врх градња некретнине" д.о.о. Ниш, ул. Људевита Гаја бр.12-1 лок.5351-792-2018-06.pdf Преузми 28.12.2021
ROP-NISP-22399-IUP-7/2021 (351-773/2021-06)ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш, ул Кнегиње Љубице бр. 1/1351-773-2021-06.pdf Преузми 22.12.2021
ROP-NISP-7019-IUP-10/2021 (351-288/2020-06)Иван Стојиљковић, Брзи Брод351-288-2020-06.pdf Преузми 22.12.2021
ROP-NISP-21640-IUPH-11/2021 (351-731/2020-06)Чедомир Јовановић, Ниш, ул. Романијска бр. 15/67; Љубомир Ранчић, Ниш, ул. Мајаковског бр. 12/29;351-731-2020-06.pdf Преузми 15.12.2021
ROP-NISP-18672-IUPH-13/2021 (351-821/2019-06)"VRH gradnja - nekretine" д.о.о. Ниш, ул. Цетињска бр.2, локал бр.4351-821-2019-06.pdf Преузми 10.12.2021
ROP-NISP-19818-IUPH-3/2021 (351-512/2006-06)Славиша Петровић, Ниш, ул. Кнегиње Милице бр. 22351-512-2006-06.pdf Преузми 08.12.2021
ROP-NISP-37354-IUP-1/2021 (351-32/2007/06)Диман Јовановић, Ниш, ул. Зетска бр. 6/42351-32-2007-06.pdf Преузми 03.12.2021
ROP-NISP-24341-IUP-2/2021 (04-351/603-71)Миомир Грчић, Ниш, ул. Војводе Путника бр. 704-351-603-71.pdf Преузми 02.12.2021
ROP-NISP-27802-IUP-1/2021 (06-21612/64)Милка Богићевић, Ниш, ул. Игманска бр.20а06-21612-64.pdf Преузми 01.12.2021
ROP-NISP-29431-IUP-5/2021 (351-834/2021-06)"YUGOROSGAY" а.д. Београд351-834-2021-06.pdf Преузми 30.11.2021
ROP-NISP-1809-IUP-7/2021 (351-290/2020-06)Град Ниш, ул. Николе Пашића бр.24351-290-2020-06.pdf Преузми 29.11.2021
ROP-NISP-17207-IUP-6/2021 (351-505/2016-06)Обрад Пејовић, Лебане, ул. Светог Саве бр.38351-505-2021-06.pdf Преузми 25.11.2021
ROP-NISP-17324-IUPH-7/2021 (351-632/2021-06"YUGOROSGAZ" а.д. Београд, ул. Змај Јовина 8-10351-632-2021-06.pdf Преузми 24.11.2021
12345678910...
Број предметаИнвеститорНазив документаДокументДатум објављивања
ROP-NISP-45749-ISAWHA-2/2022 (351-44-2022-06)Драгољуб Пешић, Ниш, село Вртиште351-44-2022-06.pdf Преузми 26.01.2022
ROP-NISP-43697-ISAW-1/2021 (351-1283-2021-06)"Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Булевар уметности бр.12, огранак "Електродистрибуција Ниш" Булевар др.Зорана Ђинђића бр.46а351-1283-2021-06.pdf Преузми 26.01.2022
ROP-NISP-32369-ISAWHA-3/2021 (351-1288-2021-06)"Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, огранак "Електродистрибуција Ниш" Булевар др.Зорана Ђинђића бр.46а351-1288-2021-06.pdf Преузми 25.01.2022
ROP-NISP-537-ISAW-1/2022(351-24/2022-06)Александар Раденковић, Ниш, ул. Књажевачка бр.81351-24-2022-06.pdf Преузми 25.01.2022
ROP-NISP-33210-ISAWHA-2/2021 (351-1368-2021-06)"Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, Булевар уметности бр.12, огранак "Електродистрибуција Ниш" Булевар др.Зорана Ђинђића бр.46а351-1368-2021-06.pdf Преузми 25.01.2022
ROP-NISP-20785-ISAW-16/2022(351-42/2022-06)"MONICOM" а.д. Ниш, Бул.12.фебруар бр.93351-42-2022-06.pdf Преузми 24.01.2022
ROP-NISP-536-ISAW-1/2022(351-23261/2022-06)Томислав Марковић, Ниш, ул. Игманска бр.74351-23-2022-06.pdf Преузми 21.01.2022
ROP-NISP-39761-ISAWHA-2/2022(351-16/2022-06)Ана Цветковић, Ниш, насеље Брзи брод, ул. Јастребачка бр.32351-16-2022-06.pdf Преузми 21.01.2022
ROP-NISP-39825-ISAW-1/2021(351-1317/2021-06)"TELEKOM SRBIJA" а.д. Београд, ул. Таковска бр.2351-1317-2021-06.pdf Преузми 21.01.2022
ROP-NISP-40611-ISAWHA-2/2021(351-1261/2021-06)Славица Милутиновић, Ниш, насеље Доња Врежина, ул. Облачинска бр.2д351-1261-2021-06.pdf Преузми 20.01.2022
ROP-NISP-44383-ISAW-1/2021(351-1304/2021-06)Јелена Стефановић Пејчић, Ниш, ул. Милена Стојкоић бр.25/1, улаз 1351-1304-2021-06.pdf Преузми 19.01.2022
ROP-NISP-44435-ISAW-1/2021(351-1307/2021-06)Будимир Цветковић, Ниш, Бул.св.Цара Константина бр.161351-1307-2021-06.pdf Преузми 19.01.2022
ROP-NISP-46649-ISAW-1/2021(351-1363/2021-06)Милчо Евтимов, Ниш, ул. Црвена звезда бр.33351-1363-2021-06.pdf Преузми 19.01.2022
ROP-NISP-30670-ISAW-5/2021(351-1340/2021-06)Младен Ћурувија, Ниш, ул. Ртањска бр.11351-1340-2021-06.pdf Преузми 18.01.2022
ROP-NISP-287-ISAW-1/2022(351-17/2022-06)Зоран Маринковић, Ниш, ул. Светислава Јовановића бр. 16/1, улаз 1351-17-2022-06.pdf Преузми 18.01.2022
ROP-NISP-43789-ISAW-1/2021(351-1289/2021-06)Радосав Милутиновић, Ниш, ул. 8. Март бр.1351-1289-2021-06.pdf Преузми 18.01.2022
ROP-NISP-42029-ISAW-2/2022(351-25/2022-06)"JOHNSON ELECTRIC" д.о.о. Ниш, ул. Ваздухопловаца бб.351-25-2022-06.pdf Преузми 17.01.2022
ROP-NISP-28708-ISAWHA-2/2021(351-1159/2021-06)Kомпанија "Нови дом" д.о.о. за производњу, спољну и унутрашњу трговину и инжењеринг Београд, Вождовац, ул. Бачванска бр.21351-1159-2021-06.pdf Преузми 17.01.2022
ROP-NISP-39465-ISAWHA-4/2021(351-1366/2021-06)Србобран Николић, Ниш, ул. Ђорђа Благојевића Боре бр.1351-1366-2021-06.pdf Преузми 14.01.2022
ROP-NISP-37860-ISAWHA-2/2021(351-1349/2021-06)Данијела и Зоран Крстић, Зајечар, ул. Змајева бр.11351-1349-2021-06.pdf Преузми 13.01.2022
12345678910...