Регистар обједињених процедура од 01.03.2015. године

Број предметаИнвеститорНазив документаДокументДатум објављивања
ROP-NISP-2688-LOC-1/2024 (353-186/2024-06)Дејан Богуновић, Ниш, Ул. Врањанска бр. 17/4 353-186-2024-06.pdf Преузми 26.02.2024
ROP-NISP-43362-LOCH-2/202 (353-130/2024-06)Милан Тричковић, Ниш, Ул. Шоферска бб353-130-2024-06.pdf Преузми 21.02.2024
ROP-NISP-2408-LOC-1/2024 (353-172/2024-06)Град Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24353-172-2024-06.pdf Преузми 21.02.2024
ROP-NISP-10760-LOCA-9/2024 (353-679/2022-06)Весна Тривић, Ниш, Трг 14. октобар бр. 2/7353-679-2022-06.pdf Преузми 20.02.2024
ROP-NISP-40152-LOCH-3/2024 (353-115/2024-06)Предузећe за производњу, трговину, консалтинг и инжењеринг „Fenix bb“ д.о.о. Ниш, Ул. проф.др. Димитрија Кулића бр. 5353-115-2024- 06.pdf Преузми 19.02.2024
ROP-NISP-570-LOCН-2/2024 (353-136/2024-06)Анђелковић Горданa, Ниш, Ул. Чарнојевића бр. 4/71 и Анђелковић Миодраг, Бул. Немањића бр. 93/30, 353-136-2024-06.pdf Преузми 19.02.2024
ROP-NISP-23959-LOCH-4/2024 (353-251/2024-06)Зоран Миљковић, Ниш, насеље Брзи Брод, Ул. Петра Икономовића бр.6353-251-2024-06.pdf Преузми 19.02.2024
ROP-NISP-42622-LOCH-2/2024 (353-95/2024-06)Горан Костић, Ниш-Паси Пољана,Ул. 1300 Каплара бр.66 353-95-2024-06.pdf Преузми 14.02.2024
ROP-NISP-12837-LOC-3/2024 (353-114/2024-06)Владимир Крстић, Ниш, Ул. Војводе Мишића бр.54/2/5353-114-2024-06.pdf Преузми 14.02.2024
ROP-NISP-45213-LOCА-13/2024 (353-107/2022-06)„D&D gradnja lux“ д.о.о. Ниш, Ул. рудничка бр. 8а353-107-2022-06.pdf Преузми 13.02.2024
ROP-NISP-41836-LOCН-2/2024 (353-189/2024-06)Милош Стојановић, Ниш – насеље 9. Мај, Улица Винтерова бр. 6353-189-2024-06.pdf Преузми 09.02.2024
ROP-NISP-2537-LOC-1/2024 (353-180/2024-06)Драгољуб Гоцић, Ниш, ул. Миленка Стојковића бр. 24 353-180-2024-06.pdf Преузми 09.02.2024
ROP-NISP-35714-LOC-3/2024 (353-115/2024-06)Друштвo за пројектовање, надзор и изградњу грађевинских објеката „Жоца градња“ д.о.о.Алексинац, Ул. житковачки пут бб353-115-2024-06.pdf Преузми 08.02.2024
ROP-NISP-43409-LOCH-2/2024 (353-67/2024-06)Милан Здравковић, Дољевац, Кочане, Ул. Ратка Павловића бр. 62353-67-2024-06.pdf Преузми 08.02.2024
ROP-NISP-1267-LOCH-2/2024 (353-143/2023-06)Славишa Живковић, Ниш, насеље Медошевац, Ул. Маршала Тита бр.19353-143-2023-06.pdf Преузми 07.02.2024
ROP-NISP-42431-LOCН-2/2024 (353-96/2024-06)Миодраг Кикановић, Ниш, Ул. Колета Рашића, бр. 5в/3353-96-2024-06.pdf Преузми 07.02.2024
ROP-NISP-1289-LOC-1/2024 (353-99/2024-06)Живадин Гоцић, Ниш, Ул.Косовке девојке бр. 25353-99-2024-06.pdf Преузми 06.02.2024
ROP-NISP-411-LOCН-2/2024 (353-100/2024-06)Зоран Крстић, село Спанчевац, Бујановац353-100-2024-06.pdf Преузми 06.02.2024
ROP-NISP-42831-LOCH-2/2024 (353-58/2024-06)ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“, Ниш, ул.Генерала Милојка Лешјанина бр.8353-58-2024-06.pdf Преузми 02.02.2024
ROP-NISP-43424-LOC-1/2023 (353-2048/2023-06)Славољуб Вукићевић, Нови Сад, Бул. војводе Степе бр.111/6353-2048-2023-06.pdf Преузми 31.01.2024
12345678910...
Број предметаИнвеститорНазив документаДокументДатум објављивања
ROP-NISP-11572-CPI-2/2024 (351-119/2024-06)Град Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24351-119-2024-06.pdf Преузми 26.02.2024
ROP-NISP-27930-CPI-3/2023 (351-1280/2023-06)Град Ниш, Републикa Србијa351-1280-2023-06.pdf Преузми 26.02.2024
ROP-NISP-27792-CPI-19/2024 (351-78/2024-06)"Мontegi" д.о.о. Ниш, Ул. Обреновићева, TЦ Калча бб351-78-2024-06.pdf Преузми 23.02.2024
ROP-NISP-37543-CPIH-5/2024 (351-20/2024-06)Гило Ђорђиевски, Ниш, Ул. Милана Мирчића бр. 10351-20-2024-06.pdf Преузми 23.02.2024
ROP-NISP-38161-CPAH-11/2024 (351-19/2022-06)Иван Здравковић, Ниш, Ул. Димитровградска бр.17/11351-19-2022-06.pdf Преузми 23.02.2024
ROP-NISP-32942-CPI-9/2024 (351-68/2024-06)Горан Јовановић, Ниш, Ул. др Драгутина Петковића бр.91351-68-2024-06.pdf Преузми 21.02.2024
ROP-NISP-10027-CPA-12/2024 (351-554/2023-06)„SB IZGRADNJA 018“ d.o.o., са седиштем у Нишу, Ул. Аласка бр.5351-554-2023-06.pdf Преузми 20.02.2024
ROP-NISP-35115-CPI-5/2024 (351-62/2024-06)Зорица Јанковић,Ниш, Византијски бул. бр. 102/29351-62-2024-06.pdf Преузми 14.02.2024
ROP-NISP-27792-CPA-18/2024 (351-438/2023-06)„MONTEGI“ д.о.о. Ниш,Ул.Обреновићева , ТЦ 'Калча' бб и Митровић Звонимир, Ниш, Ул. Бојничка бр. 18 351-438-2023-06.pdf Преузми 14.02.2024
ROP-NISP-9847-CPA-19/2023 (351-318/2000-06)Александар Јовић, Власотинце, ул.29 новембра бр.47351-381-2023-06.pdf Преузми 13.02.2024
ROP-NISP-27462-CPI-3/2024 (351-61/2024-06)д.о.о. „Tončev Gradnja” , Сурдулица, Ул. петог септембра бр. 5351-61-2024-06.pdf Преузми 12.02.2024
ROP-NISP-20289-CPA-18/2024 (351-718/2022-06)“Eurolux gradnja” д.о.о из Ниша, Ул. борова бр.7351-718-2022-06.pdf Преузми 09.02.2024
ROP-NISP-31015-CPАH-7/2024 (351-753/2022-06)Ненад Фраасс Недељковић, Ниш,Ул.Јована Скерлића бр. 28/20351-753-2022-06.pdf Преузми 09.02.2024
ROP-NISP-26280-CPIH-3/2024 (351-26/2024-06)Дијана Марковић, Ниш, Ул. Краља Вукашина бр. 19 351-26-2024-06.pdf Преузми 08.02.2024
ROP-NISP-28073-CPIH-5/2024 (351-86/2024-06)Јела Митић, Приштине, Ул. др Тот-Абоњи Јована бр. 7/1351-86-2024-06.pdf Преузми 08.02.2024
ROP-NISP-1117-CPIH-13/2023 (351-1261/2023-06)„Fundament MGS“ ДОО Ниш, Ул. горњоматејевачка бр. 112351-1261-2023-06.pdf Преузми 08.02.2024
ROP-NISP-20122-CPIH-6/2024 (351-53/2024-06)Момчилo Ивановић, Ниш, ул. Бујмирска бр.4351-53-2024-06.pdf Преузми 06.02.2024
ROP-NISP-23862-CPIH-5/2024 (351-52/2024-06)Милан Павловић, Малча, Ниш351-52-2024-06.pdf Преузми 05.02.2024
ROP-NISP-41306-CPI-3/2024 (351-51/2024-06)Николa Јовановић, Ниш,Ул. 9. бригаде бр.53/32351-51-2024-06.pdf Преузми 05.02.2024
ROP-NISP-26026-CPAH-7/2024 ( 351-1143/2023-06)’’RNB SPORT’’ ДOO Београд, ул.Видовданска бр.2с351-1143-2023-06.pdf Преузми 02.02.2024
12345678910...
Број предметаИнвеститорНазив документаДокументДатум објављивања
ROP-NISP-45891-IUP-9/2024 (351-126/2022-06)Иван Анђелковић, Ниш, Ул.Пасјачких партизана бр.36, насеље 9.мај351-126-2022-06.pdf Преузми 26.02.2024
ROP-NISP-37932-IUPH-6/2024 (351-1333/2021-06)'MONICOM' a.д. Ниш, Ул.Бул. 12. Фебруар бр.93351-1333-2021-06.pdf Преузми 26.02.2024
ROP-NISP-27631-IUPH-7/2024 (351-1021/2022-06) AД 'Yugorosgaz' Београд, Ул.Змај Јовина бр.8-10351-1021-2022-06.pdf Преузми 23.02.2024
ROP-NISP-36857-IUP-5/2024 (351-1184/2023-06)Милоје Грујовић, Ниш, Ул. Мариборска бр.43 351-1184-2023-06.pdf Преузми 23.02.2024
ROP-NISP-35306-IUP-6/2024 (351-935/2017-06)Град Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24351-935-2017-06.pdf Преузми 22.02.2024
ROP-NISP-20914-IUP-5/2024 (351-681/2023-06)Град Ниш, Ул.Николе Пашића бр. 24351-681-2023-06.pdf Преузми 21.02.2024
ROP-NISP-19744-IUP-6/2024 (351-812/2019–06)Град Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24351-812-2019–06.pdf Преузми 13.02.2024
ROP-NISP-1178-IUPH-89/2024 (351-406/2019-06)'VAGRES ing' д.o.o. Ниш, Ул. Ивана Милутиновића бр.24351-406-2019-06.pdf Преузми 12.02.2024
ROP-NISP-20303-IUP-13/2024 ( 351-31/2020-06) Град Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24351-31-2020-06.pdf Преузми 02.02.2024
ROP-NISP-5038-IUP-23/2024 (351-822/2020-06)Владимир Синђелић, Ниш, Ул. Цвијићева бр.23/26351-822-2020-06.pdf Преузми 31.01.2024
ROP-NISP-18468-IUPH-16/2024 (351-317/2022-06)Небојша Манојловић, Ниш, Ул. виничка бр.7351-317-2022-06.pdf Преузми 31.01.2024
ROP-NISP-22795-IUP-4/2024 (351-692/2023-06)“PEAKSEL” д.о.о. Ниш, Ул. Куршумлијска бр.5351-692-2023-06.pdf Преузми 26.01.2024
ROP-NISP-38964-IUP-13/2023 (351-367/2022-06)ПД „СТАБИЛ ПРОЈЕКТ ПЛУС“ д.о.о. Ниш, Синђелићев трг бр. 18 улаз В351-367-2022-06.pdf Преузми 25.01.2024
ROP-NISP-27950-IUP-4/2023 (351-885/2023-06)'Електродистрибуција Србије' д.о.о. Београд, огранак 'Електродистрибуција Ниш', ул. Бул. др Зорана Ђинђића бр. 46а, у Нишу351-885-2023-06.pdf Преузми 23.01.2024
ROP-NISP-16233-IUPH-6/2024 (351-710/2020-06)Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Булевар уметности бр. 12, Београд351-710-2020-06.pdf Преузми 23.01.2024
ROP-NISP-3847-IUPH-7/2024 (351-414/2023-06)AД 'Yugorosgaz' Београд, Ул.Змај Јовина бр. 8-10351-414-2023-0.pdf Преузми 18.01.2024
ROP-NISP-14706-IUP-8/2024 (351-549/2022-06)’’Eлектродистрибуције Србије' д.о.о. Београд, Огранак 'Електродистрибуција Ниш', Бул.Др.Зорана Ђинђића бр. 46А351-549-2022-06.pdf Преузми 17.01.2024
ROP-NISP-11983-IUP-18/2023 (351-917/2018–06)Град Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24351-917-2018–06.pdf Преузми 16.01.2024
ROP-NISP-24558-IUPH-10/2023 (351-871/2022-06)"Johnson Electric" д.о.о. Ниш, Ул. ваздухопловаца бб351-871-2022-06.pdf Преузми 15.01.2024
ROP-NISP-17650-IUP-4/2023 (351-553/2023)’’Eлектродистрибуције Србије' д.о.о. Београд, Огранак 'Електродистрибуција Ниш', Бул. Др.Зорана Ђинђића бр.46А351-553-2023.pdf Преузми 10.01.2024
12345678910...
Број предметаИнвеститорНазив документаДокументДатум објављивања
ROP-NISP-4489-ISAW-1/2024 ( 351-122/2024-06)Бранкo Милошевић, Ниш, Ул. Таска Узуновића бр.3351-122-2024-06.pdf Преузми 23.02.2024
ROP-NISP-4087-ISAW-1/2024 (351-115/2024-06) Град Ниш, Ул.Николе Пашића бр. 24351-115-2024-06.pdf Преузми 22.02.2024
ROP-NISP-43696-ISAW-2/2024 (351-93/2024-06)Град Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24351-93-2024-06.pdf Преузми 21.02.2024
ROP-NISP-2867-ISAW-1/2024 (351-79/2024-06)„ASTRA“ D.O.O. EXPORT IMPORT Лесковац, Ул. Влајкова бр. 132351-79-2024-06.pdf Преузми 21.02.2024
ROP-NISP-32440-ISAWHA-4/2024 (351-108/2024-06)Град Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24351-108-2024-06.pdf Преузми 19.02.2024
ROP-NISP-2323- ISАWHA-2/2024 (351-82/2024-06)Надежда Јанковић, Ниш, Ул. велепољска бр. 1а/1351-82-2024-06.pdf Преузми 13.02.2024
ROP-NISP-147-ISAW-2/2024 (351-89/2024-06)Град Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24351-89-2024-06.pdf Преузми 12.02.2024
ROP-NISP-2469-ISAW-1/2024 (351-66/2024-06)Иван Колетник, Ниша, Ул. Илије Крстића Жутог бр. 6а/2351-66-2024-06.pdf Преузми 06.02.2024
ROP-NISP-2192-ISAW-1/2024 (351-56/2024-06)'ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ' д.о.о. БЕОГРАД, Огранак 'Електродистрибуција Ниш' Ниш, Бул. Зорана Ђинђића бр. 46а351-56-2024-06.pdf Преузми 05.02.2024
ROP-NISP-2378-ISAW-1/2024 (351-65/2024-06)Александар Јовановић,Ниш, Ул. виничка бр.11351-65-2024-06.pdf Преузми 05.02.2024
ROP-NISP-2212-ISAW-1/2024 (351-57/2024-06)Добрица Дидић, Ниш, Ул. Вукадина Јоцића бр.5/1/1351-57-2024-06.pdf Преузми 02.02.2024
ROP-NISP-1756-ISAW-1/2024 (351-43/2024-06)Миленов Зоран, Ниш, Ул. горичка бр.63351-43-2024-06.pdf Преузми 30.01.2024
ROP-NISP-1792-ISAW-1/2024 (351-45/2024-06)Зоран Милетић, Ниш, Ул. пионирска бр. 12351-45-2024-06.pdf Преузми 30.01.2024
ROP-NISP-1759-ISAW-1/2024 (351-44/2024-06)Драган Раденковић, Ниш, ул. Црвена Звезда бр.24351-44-2024-06.pdf Преузми 26.01.2024
ROP-NISP-37085-ISAW-1/2023 (351-1122/2023-06)„Vossloh MIN skretnice“ д.о.о. Ниш, улица Булевар 12. фебруар бб 351-1122-2023-06.pdf Преузми 26.01.2024
ROP-NISP-43022-ISAW-2/2024 (351-37/2024-06)„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Булевар уметности бр. 12, огранак „Електродистрибуција Ниш“, Булевар Др Зорана Ђинђића бр.46а351-37-2024-06.pdf Преузми 26.01.2024
ROP-NISP-861-ISAW-1/2024 (351-28/2024-06)'ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ' д.о.о. БЕОГРАД, Огранак 'Електродистрибуција Ниш' Ниш, Бул. Зорана Ђинђића бр. 46351-28-2024-06.pdf Преузми 25.01.2024
ROP-NISP-36410-ISAW-3/2024 (351-13/2024-06)Душан Мићуновић, Ниш, Ул. гвозденог пука бр.2351-13-2024-06.pdf Преузми 25.01.2024
ROP-NISP-40412-ISAW-2/2024 (351-31/2024-06)Град Ниш, Ул.Николе Пашића бр. 24351-31-2024-06.pdf Преузми 25.01.2024
ROP-NISP-1497-ISAW-1/2024 (351-39/2024-06) 'Yugorosgaz' а.д.,Ул.Змај Јовина бр.8-10, Београд351-39-2024-06.pdf Преузми 24.01.2024
12345678910...