Регистар обједињених процедура од 01.03.2015. године

Број предметаИнвеститорНазив документаДокументДатум објављивања
ROP-NISP-24603-LOCА-4/2023(353-2073/2022-06)Јавно предузећe за склоништа Београд - Нови Београд, Булевар Михајла Пупина, број 117353-2073-2022-06.pdf Преузми 15.03.2023
ROP-NISP-165-LOCH-2/2023(353-225/2023-06)Градимир Живковић из Бојника- Придворица353-225-2023-06.pdf Преузми 14.03.2023
ROP-NISP-32062-LOC-3/2023(353-200/2023-06)Велизар Станојевић из Ниша, ул. Пећска број 3353-200-2023-06.pdf Преузми 14.03.2023
ROP-NISP-37532-LOCH-4/2023(353-273/2023-06)Зорице Јанковић из Ниша, Византијски булевар бр.102/29353-273-2023-06.pdf Преузми 14.03.2023
ROP-NISP-666-LOCН-3/2023(353-395/2023-06)Град Ниш, са седиштем у Ул. Николе Пашића број 24, Ниш353-395-2023-06.pdf Преузми 13.03.2023
ROP-NISP-141-LOC-3/2023(353-190/2023-06)Никола Јовић, из Ниша, ул. Чањска бр.1353-190-2023-06.pdf Преузми 13.03.2023
ROP-NISP-38494-LOCAH-5/2023(353-13/2023-06)„NIKOLIĆ GRADNJA 018“ д.о.о. Ниш, из Ниша, Булевар 12. Фебруар бр. 28353-13-2023-06.pdf Преузми 10.03.2023
ROP-NISP-588-LOCН-2/2023(353-70-2023-06)Бојан Галић, из Ниша, Улица Деракова, број 13353-70-2023-06.pdf Преузми 09.03.2023
ROP-NISP-25195-LOC-1/2023(353-224/2023-06)Надице Дојчиновић из Пирота, Улица Лава Толстоја бр.30353-224-2023-06.pdf Преузми 09.03.2023
ROP-NISP-2889-LOC-1/2023(353-174/2023-06)'Научно – технолошки парк' д.о.о. Ниш353-174-2023-06.pdf Преузми 09.03.2023
ROP-NISP-1891-LOC-3/2023(353-267/2023-06)„Eurolux Gradnja“ д.о.о., из Ниша, ул.Борова бр.7353-267-2023-06.pdf Преузми 08.03.2023
ROP-NISP-38647-LOCА-3/2023(353-2205/2022-06)Слободан Рашић из Сврљига, Улица Василија Анђелковића Албанца бр.72353-2205-2022-06.pdf Преузми 08.03.2023
ROP-NISP-32207-LOCH-4/2023(353-191/2023-06) д.о.о. „Tončev Gradnja“, из Сурдулице, ул. Петог септембра бр.5353-191-2023-06.pdf Преузми 07.03.2023
ROP-NISP-5643-LOC-1/2023(353-351/2023-06)Пољопривредна виноградарска задруга за производњу вина од грожђа 100 Жена Ниш-Веле Поље, Веле Поље бб, преко пуномоћника Славише Кондић из Ниша353-351-2023-06.pdf Преузми 07.03.2023
ROP-NISP-1033-LOCH-4/2023(353-309/2023-06)Тихомира Динића из Нишке Бање, Улица заплањска бр.39, насеље Никола Тесла353-309-2023-06.pdf Преузми 07.03.2023
ROP-NISP-631-LOCH-2/2023(353-213/2023-06)д.о.о.“Smile is only 4 you“, Ниш, ул. Обреновићева број 31353-213-2023-06.pdf Преузми 07.03.2023
ROP-NISP-3319-LOC-1/2023(353-205/2023-06) „FAMVEL“ д.о.о. Извор из Сврљига, Река бб353-205-2023-06.pdf Преузми 07.03.2023
ROP-NISP-3797-LOC-1/2023(353-242/2023-06)Град Ниш, са седиштем у улици Николе Пашића број 24353-242-2023-06.pdf Преузми 06.03.2023
ROP–NISP-29586-LOCА-2/2023(353-1579-2022-06)Срђан и Маријa Васковић из Ниша, Ул. Милентијева број 2353-1579-2022-06.pdf Преузми 06.03.2023
ROP-NISP-4567-LOC-1/2023(353-303/2023-06)ПД „Johnson Electric“д.о.о. Ниш, улица Ваздухопловаца бб353-303-2023-06.pdf Преузми 06.03.2023
12345678910...
Број предметаИнвеститорНазив документаДокументДатум објављивања
ROP-NISP-24572-CPA-13/2023(351-763/2018-06)„Olimpik sistem’’ д.о.о. Ниш, ул.Алексе Маркишића бр. 2351-763-2018-06.pdf Преузми 15.03.2023
ROP-NISP-23118-CPI-5/2023(351-1030/2022-06)Ивана Живковић из Ниша, Улица Ћирила и Методија број 18/16351-1030-2022-06.pdf Преузми 14.03.2023
ROP-NISP-24724-CPI-4/2023(351-80/2023-06)Душицa Јевтић из Ниша, улица Јована Недина број 11, Медошевац351-80-2023-06.pdf Преузми 14.03.2023
ROP-NISP-32154-CPA-7/2023(351-337/2022-06)'Milk house' д.о.о. Ниш, Београд-државни пут-Ниш број 160-168 Трупале351-337-2022-06.pdf Преузми 14.03.2023
ROP-NISP-26129-CPI-6/2023(351-133/2023-06)ДОО „MILK HOUSE“ Ниш, ул. Београд - Државни пут - Ниш бр. 160-168, Трупале,351-133-2023-06.pdf Преузми 13.03.2023
ROP-NISP-40303-CPI-6/2023(351-221/2023-06)Града Нишa, ул.Николе Пашића бр.24351-221-2023-06.pdf Преузми 10.03.2023
ROP-NISP-325-CPI-2/2023(351-138/2023-06)Славиша Митровић из Ниша, улица Ђердапска број 55351-138-2023-06.pdf Преузми 09.03.2023
ROP-NISP-325-CPI-2/2023(351-138/2023-06)Славиша Митровић из Ниша, улица Ђердапска број 55351-138-2023-06.pdf Преузми 09.03.2023
ROP-NISP-35904-CPI-2/2023(351-183/2023-06)Града Нишa, ул.Николе Пашића бр.24351-183-2023-06.pdf Преузми 08.03.2023
ROP-NISP-83-CPI-2/2023(351-181/2023-06)Град Ниш, са седиштем у улици Николе Пашића број 24351-181-2023-06.pdf Преузми 07.03.2023
ROP-NISP-412-CPAH-19/2023(351-173/2021-06)„PET PROTECTOR“ Д.О.О из Ниша, ул.Жарка Ђурића бр.10б351-173-2021-06.pdf Преузми 07.03.2023
ROP-NISP-563-CPI-4/2023(351-120/2023-06) „VAGRES“ д.о.о. из Ниша, ул.Ивана Милутиновића бр.24351-120-2023-06.pdf Преузми 06.03.2023
ROP-NISP-34921-CPIH-5/2023(351-139/2023-06)Божидаркa Петковић, из Урошевца, Горње Неродимље бб351-139-2023-06.pdf Преузми 06.03.2023
ROP-NISP-13032-CPIH-4/2023(351-186/2023-06)Република Србија за потребе Специјалне психијатријске болести Горња Топоница са седиштем у Горњој Топоници, улица Стевана Синђелића број 39351-186-2023-06.pdf Преузми 03.03.2023
ROP-NISP-563-CPIH-6/2023(351-141/2023-06)Привредног друштва за инжењеринг „VAGRES“ д.о.о. из Ниша, ул.Ивана Милутиновића бр.24351-141-2023-06.pdf Преузми 03.03.2023
ROP-NISP-563-CPI-3/2023(351-119/2023-06)Привредног друштва за инжењеринг „VAGRES“ д.о.о. из Ниша, ул.Ивана Милутиновића бр.24351-119-2023-06.pdf Преузми 03.03.2023
ROP-NISP-561-CPI-2/2023(351-165/2023-06) Град Ниш, ул.Николе Пашића бр.24351-165-2023-06.pdf Преузми 01.03.2023
ROP-NISP-45637-CPI-6/2023(351-62/2023-06)Радинкa Тркуљa из Ниша, улица Зајечарска прилаз број 23351-62-2023-06.pdf Преузми 01.03.2023
ROP-NISP-796-CPI-2/2023(351-168/2023-06)Град Ниш, ул.Николе Пашића бр.24, 351-168-2023-06.pdf Преузми 28.02.2023
ROP-NISP-40800-CPI-2/2023(351-150/2023-06)'МВ АУТО 018' д.о.о. Ниш, ул.Јасенове воде бр.1А351-150-2023-06.pdf Преузми 28.02.2023
12345678910...
Број предметаИнвеститорНазив документаДокументДатум објављивања
ROP-NISP-36895-IUP-10/2023(351-1122/2021-06)Града Ниша, ул. Николе Пашића бр.24351-1122-2021-06.pdf Преузми 14.03.2023
ROP-NISP-40529-IUP-2/2023(351-292/2013-06)Костић Веснa и Тасић Слађанa из Ниша, ул.Ђуре Јакшића број 45,351-292-2013-06.pdf Преузми 13.03.2023
ROP-NISP-30760-IUPH-12/2023(351-969/2020-06)Зорицa Панајотовић из Ниша, ул. Ћирила и Методија бр.3/19351-969-2020-06.pdf Преузми 10.03.2023
ROP-NISP-6916-IUPH-22/2023(351-15/2021-06)'Електродистрибуција Србије' д.о.о. Београд, огранак 'Електродистрибуција Ниш', ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр.46а, у Нишу351-15-2021-06.pdf Преузми 08.03.2023
ROP-NISP-32635-IUPH-5/2023(351-964/2022-06)'Електродистрибуција Србије' д.о.о. Београд, огранак 'Електродистрибуција Ниш', ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр.46а, у Нишу351-964-2022-06.pdf Преузми 07.03.2023
ROP-NISP-39693-IUP-3/2023(351-1128/2022-06)“Peaksel” доо Ниш, ул.Куршумлијска бр.5351-1128-2022-06.pdf Преузми 07.03.2023
ROP-NISP-21015-IUP-7/2023(351-966/2022-06)Град Ниш, ул. Николе Пашића бр. 24351-966-2022-06.pdf Преузми 06.03.2023
ROP-NISP-13264-IUP-7/2023(351-493/2020-06)Град Ниш, са седиштем у ул. Николе Пашића бр.24351-493-2020-06.pdf Преузми 03.03.2023
ROP-NISP-7039-IUP-11/2023(351-893/2022-06)'Електродистрибуција Србије' д.о.о. Београд, огранак 'Електродистрибуција Ниш', ул. Булевар др Зорана Ђинђића бр.46а, у Нишу351-893-2022-06.pdf Преузми 03.03.2023
ROP-NISP-7039-IUP-10/2023(351-892/2022-06)д.о.о. 'АBR' Ниш, ул.Вожда карађорђа бр.24/6351-892-2022-06.pdf Преузми 03.03.2023
ROP-NISP-37178-IUP-19/2023(351-343/2020-06)Града Ниша, ул.Николе Пашића бр.24351-343-2020-06.pdf Преузми 03.03.2023
ROP-NISP-8360-IUP-5/2023(351-447/2022-06)AД 'Yugorosgaz' Београд, ул.Змај Јовина бр.8-10351-447-2022-06.pdf Преузми 28.02.2023
ROP-NISP-24246-IUPH-11/2023(351-35/2021-06)’’Gallo Creativo’’ Ниш, п351-35-2021-06.pdf Преузми 27.02.2023
ROP-NISP-27563-IUP-4/2023(351-831/2022-06)„Електродистрибуција Србије„ д.о.о Београд, огранак „Електродистрибуција Ниш“ Булевар Др Зорана Ђинђића бр.46а351-831-2022-06.pdf Преузми 21.02.2023
ROP-NISP-10041-IUP-5/2023(351-287/2021-06)„Електродистрибуција Србија“ д.о.о. Београд, огранак електродистрибуција Ниш, ул.Булевар Др.Зорана Ђинђића бр.46а351-287-2021-06.pdf Преузми 21.02.2023
ROP-NISP-24515-IUP-9/2023(351-219/2019-06)Града Нишa, ул.Николе Пашића бр.24351-219-2019-06.pdf Преузми 20.02.2023
ROP-NISP-32366-IUPH-7/2022(351-754/2017-06)’’VAGRES’’инг. д.o.o. Ниш, ул.Ивана Милутиновића бр.24351-754-2017-06.pdf Преузми 15.02.2023
ROP-NISP-15526-IUPH-10/202(351-615/2021-06)Град Ниш, ул. Николе Пашића бр. 24351-615-2021-06.pdf Преузми 14.02.2023
ROP-NISP-3897-IUP-5/2023(351-227/2022-06)Град Ниш, ул. Николе Пашића бр. 24351-227-2022-06.pdf Преузми 10.02.2023
ROP-NISP-13882-IUP-6/2023(351-921/2022-06)Зоран Јовановић из Ниша, ул.Сремска број 20/16 и Драганa Томић из Ниша, ул.Жртава фашизма бр 2/6351-921-2022-06.pdf Преузми 08.02.2023
12345678910...
Број предметаИнвеститорНазив документаДокументДатум објављивања
ROP-NISP-6166-ISAW-1/2023(351-214/2023-06)Петковић Горана из Ниша, улица Игманска број 92351-214-2023-06.pdf Преузми 14.03.2023
ROP-NISP-4054-ISAW-1/2023(351-146/2023-06)Правног факултета Универзитета у Нишу, Република Србија, Ул. Трг краља Александра Ујединитеља бр.11, Ниш351-146-2023-06.pdf Преузми 08.03.2023
ROP-NISP-38605-ISAW-2/2023(351-160/2023-06)YUSEI MACHINERY“ д.о.о. Ниш, улица Димитрија Туцовића број 189351-160-2023-06.pdf Преузми 07.03.2023
ROP-NISP-41693-ISAW-2/2023(351-179/2023-06)Град Ниш, ул. Николе Пашића бр. 24351-179-2023-06.pdf Преузми 06.03.2023
ROP-NISP-5420-ISAW-1/2023(351-187/2023-06)„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Булевар уметности бр. 12, огранак „Електродистрибуција Ниш“, Булевар Др Зорана Ђинђића бр.46а351-187-2023-06.pdf Преузми 03.03.2023
ROP-NISP-1718-ISAWHA-2/2023(351-192/2023-06)Град Ниш, ул.Николе Пашића бр.24351-192-2023-06.pdf Преузми 02.03.2023
ROP-NISP-3975-ISAWHA-2/2023(351-170/2023-06)„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, огранак „Електродистрибуција Ниш“, Булевар Др Зорана Ђинђића бр.46а351-170-2023-06.pdf Преузми 02.03.2023
ROP-NISP- 4762-ISAW-1/2023(351-167/2023-06)Град Ниш, ул.Николе Пашића бр.24351-167-2023-06.pdf Преузми 01.03.2023
ROP-NISP-42524-ISAWHA-4/2023(351-66/2023-06)Драган Станојевић из Ниша, улица Алексиначка број 10351-66-2023-06.pdf Преузми 01.03.2023
ROP-NISP-4722-ISAW-1/2023(351-166/2023-06)Ивана Марковића, из Ниша, ул.Дурмиторска бр.76,351-166-2023-06.pdf Преузми 28.02.2023
ROP-NISP-14241-ISAW-3/2023(351-86/2023-06)Град Ниш, ул.Николе Пашића бр.24,351-86-2023-06.pdf Преузми 28.02.2023
ROP-NISP-4304-ISAW-1/2023(351-156/2023-06)Весне Гојковић из Ниша, ул.Игманска бр.14а351-156-2023-06.pdf Преузми 27.02.2023
ROP-NISP-39833-ISAW-22/2023(351-161/2023-06)„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, огранак „Електродистрибуција Ниш“, Булевар Др Зорана Ђинђића бр.46а351-161-2023-06.pdf Преузми 24.02.2023
ROP-NISP-2925-ISAW-1/2023(351-111/2023-06)„A1 Србија“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, ПИБ 104704549351-111-2023-06.pdf Преузми 24.02.2023
ROP-NISP-25718-ISAWA-5/2023(351-938/2022-06)'MONICOM' a.д. Ниш, ул.Булевар 12. фебруар бр.93351-938-2022-06.pdf Преузми 21.02.2023
ROP-NISP-16693-ISAWA-4/2023(351-496/2022-06)„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд,351-496-2022-06.pdf Преузми 20.02.2023
ROP-NISP-1842-ISAWHA-2/2023(351-134/2023-06)Симић Саше из Ниша, улица Другог српског устанка, број 10а351-134-2023-06.pdf Преузми 15.02.2023
ROP-NISP-3434-ISAW-1/2023(351-127/2023-06)Оператора дистрибутивног система „ЕПС дистрибуција„ д.о.о, Београд, огранак електродистрибуција Ниш, ул.Булевар Др Зорана Ђинђића бр.46а351-127-2023-06.pdf Преузми 14.02.2023
ROP-NISP-1575-ISAW-1/2023(351-55/2023-06)Стаменковић Снежане из Ниша, улица Тихомира Бранковића Јоце број 14351-55-2023-06.pdf Преузми 14.02.2023
ROP-NISP-38964-ISAW-3/2021(351-114/2023-06)AД 'Yugorosgaz' из Београда, ул.Змај Јовина бр.8-10351-114-2023-06.pdf Преузми 13.02.2023
12345678910...